1648104553589_retriitti-me.png

Ter­ve­tu­loa mukaan ke­väi­sel­le Valon joo­ga­ret­rii­til­le!

Valon retriitti

Pitkän pimeän ajan jälkeen voidaan viimein nauttia yhdessä valosta, joogasta  ja kauniista suo­ma­lai­ses­ta maa­lais­mai­se­mas­ta sekä hyvästä ruuasta. Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut Ali-Ketolan tilalle Ko­ke­mäen­joen rannalle per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin kes­tä­väl­le joo­ga­ret­rii­til­le 27.-29.5.2022.

Valon ret­rii­til­lä aamut alkavat vir­kis­tä­väl­lä ja vah­vis­ta­val­la joo­ga­har­joi­tuk­sel­la ja päivä päättyy ihanan ren­tout­ta­vaan ja pa­laut­ta­vaan Yin­joo­gaan tak­ka­tu­len räis­kyes­sä taustalla. Lau­an­tai­na vah­vis­tam­me luon­to­yh­teyt­tä maa­doit­ta­val­la met­sä­joo­gal­la ja ren­tou­dum­me joen rannalla saunoen ja uiden tai vaikkapa ka­noo­teil­la meloen. Osana ret­riit­tiä nautimme luon­non­mu­kais­ten etee­ris­ten öljyjen tuoksusta.


Ret­riit­ti­paik­ka

Ali-Ketolan tila sijaitsee Sa­ta­kun­nas­sa, Ko­ke­mäel­lä aivan Ko­ke­mäen­joen rannalla. Ret­riit­ti­paik­ka tarjoaa mahtavat puitteet niin yh­tei­sel­le oles­ke­lul­le kuin omalle rau­hal­le­kin. Matka Val­kea­kos­kel­ta on 130km ja kestää n. 1h 40min autolla. Li­sä­tie­to­ja Ali-Ketolan tilasta www.ali-ke­to­lan­ti­la.fi

Osoite: Ke­to­lan­tie 182, 32800 Kokemäki


Majoitus ja ruuat

Ret­riit­tiin sisältyy täy­si­hoi­to sisältäen aamupalat, lounaan ja päi­väl­li­set. Ali-Ketolan tilan emäntä Sirpa loihtii meille maittavat ja runsaat ateriat lähellä tuo­te­tuis­ta ja ko­ti­mai­sis­ta raaka-aineista ruo­ka­va­liot huomioon ottaen. Yöpyminen tapahtuu viih­tyi­sis­sä ja hy­vä­ta­soi­sis­sa kahden hengen huoneissa, joissa kaikissa on oma wc ja suihku. Ma­joi­tus­ti­lat on ra­ken­net­tu Ki­vi­kie­va­rin eli vanhan navetan ylä­ker­taan. Ala­ker­ras­sa sijaitsee ruokailu- ja joogatila.


Retriitin ohjaaja

Retriitin joogien oh­jauk­ses­ta vastaa Valon fysio&joogan Katja Nikander. Katja on fy­sio­te­ra­peut­ti ja joo­gao­pet­ta­ja ja Val­kea­kos­kel­la si­jait­se­van Valon fysio&joogan omistaja ja perustaja. Ryhmien oh­jaa­mi­ses­ta Katjalla on pitkä, yli kah­den­kym­me­nen vuoden kokemus. Joo­gao­pet­ta­jak­si (RYT 200) Katja on val­mis­tu­nut Villa Man­da­las­ta v.2018. Joo­gao­pet­ta­ja­na Katja on mo­ni­puo­li­nen ja ohjaa lempeällä var­muu­del­la niin dy­naa­mi­sem­mat flow­joo­ga­har­joi­tuk­set, ren­tout­ta­vat Yinjoogat kuin met­sä­joo­gat­kin luonnossa. Fy­sio­te­ra­peut­ti­na Katja osaa ottaa huomioon jokaisen osal­lis­tu­jan yk­si­löl­li­ses­ti ja huomioida mah­dol­li­set vaivat. Retriitin joo­ga­har­joi­tuk­set sopivat kai­ken­ta­soi­sil­le joogan ystäville.


Retriitin hinta

Retriitin hinta sisältää ohjelman mukaiset har­joi­tuk­set, ma­joi­tuk­sen, täy­si­hoi­don, saunat ja ka­noot­tien lai­naa­mi­sen. Joo­gaoh­jaus­ten osuuden voi maksaa lii­kun­tae­tuuk­sil­la (Smartum, ePassi, Edenred, Eazybreak).

Koko­nais­hin­ta (sis. Alv):

335€

Il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä ve­loi­te­taan va­raus­mak­su 70€. Loppuosa las­ku­te­taan 14 vrk ennen ret­riit­tiä eli eräpäivä 13.5. Ali-Ketolan tila laskuttaa majoitus- ja ruo­kai­luo­suu­den 150€ ja Valon fysio&jooga joo­gaoh­jauk­sis­ta 115€.


Il­moit­tau­tu­mi­nen

Varaa paikkasi säh­kö­pos­til­la info@va­lon­fy­sio­ja­joo­ga.fi tai sirpa@ali-ke­to­lan­ti­la.fi

Ilmoita yh­teys­tie­to­si (nimi, puh, osoite), mah­dol­li­set ruoka-ai­neal­ler­giat ja kerro jos haluat maksaa joo­gaoh­jaus­ten osuuden lii­kun­tae­duil­la.

Retriitti toteutuu mikäli 6.5 mennessä on il­moit­tau­tu­nut 10 henkilöä. Il­moit­tau­tu­mi­nen on sitova. Pe­ruu­tuseh­dot löydät alta.


Pe­ruu­tuseh­dot

Peruutus on tehtävä aina kir­jal­li­ses­ti säh­kö­pos­til­la siihen osoit­tee­seen, johon il­moit­tau­duit. Mikäli perut osal­lis­tu­mi­se­si vähintään 14 vrk ennen retriitin alkua, pidättää Ali-Ketolan tila va­raus­mak­sun 70€ pe­ruu­tus­ku­lui­na. Tämän jälkeen tehdyistä pe­ruu­tuk­sis­ta ve­loi­tam­me koko retriitin hinnan.  Poik­keuk­se­na peruutus lää­kä­rin­to­dis­tuk­sel­la , jolloin Ali-Ketolan tila pidättää va­raus­mak­sun kattamaan tilalle ai­heu­tu­neet val­mis­te­lu­kus­tan­nuk­set. Esteen sattuessa kurssin voi kuitenkin luovuttaa toiselle hen­ki­löl­le ilman li­sä­kus­tan­nuk­sia. Tässä ta­pauk­ses­sa muutos pitää ilmoittaa jär­jes­tä­jil­le.

Retriitin jär­jes­tä­jäl­lä on oikeus perua tapahtuma yli­voi­mai­sen esteen sattuessa (Force majeure) tai mikäli retriitin mi­ni­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rä ei tule täyteen. Tällöin maksetut maksut pa­lau­te­taan täy­si­mää­räi­ses­ti.

Asiakkaat eivät ole va­kuu­tet­tu­ja jär­jes­tä­jien puolesta vaan osal­lis­tu­jan tulee huolehtia itse tar­vit­ta­vis­ta va­kuu­tuk­sis­ta.


Valon ret­riit­tioh­jel­ma:


Perjantai:


Klo 15-16  Saa­pu­mi­nen Ali-Ketolan tilalle, ter­ve­tu­lia­si­mal­ja

Klo 16.30   Päi­väl­li­nen

Klo 18-20   Pitkä ja ren­tout­ta­va Yin-harjoitus

Klo 20-22 Il­ta­toi­met. Halukkaat voi käydä saunassa ja pu­lah­ta­mas­sa.

Ve­täy­ty­mi­nen yöpuulle.


Lauantai:


Klo 8.00   Aa­mu­vir­kuil­le hedelmiä ennen aamun har­joi­tus­ta

yläkerran yh­teis­ti­las­sa

Klo 8.30-10.00 Aamun dy­naa­mi­nen Flow­joo­ga­har­joi­tus

Klo 10.00   Aamupala

Klo 11.30-12.30 Met­sä­joo­ga ja laavu

Klo 13.00   Lounas

Klo 14-16.30 Sau­no­mis­ta, uimista, Kanootit käytössä

Klo 16.30  Päi­väl­li­nen

Klo 18-20  YinTonics-harjoitus

Klo 20-22   Il­ta­toi­met. Ve­täy­ty­mi­nen yöpuulle


Sunnuntai:


Klo 8.00    Aa­mu­vir­kuil­le hedelmiä ennen aamun har­joi­tus­ta

yläkerran yh­teis­ti­las­sa

Klo 8.30-10.00 Aamun dy­naa­mi­nen Flow­joo­ga­har­joi­tus

Klo 10.00   Aamupala

Klo 12.00   Kohti kotia pa­lau­tu­nee­na ja vir­kis­ty­nee­nä

1648107129711_Screenshot_20220323-222941_Chrome-me.jpg

Ali-Ketolan tilan Kivikievari, jossa majoitus yläkerrassa ja ravintola- ja joogatila alakerrassa.

1648107195033_Screenshot_20220319-184142_Chrome-me.jpg

Majoitus viihtyisissä 2h huoneissa, joissa kaikissa oma wc ja suihku.

1648107324117_Screenshot_20220319-184502_Chrome%20(1)-at7jq9-me.jpg

Ali-Ketolan tila sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, aivan Kokemäenjoen rannalla.

1648109353922_Screenshot_20220324-095440_Maps-me.jpg

Ali-Ketolan tila sijailtee Kokemällä, Satakunnassa. Valkeakoskelta matkaa on n. 130km ja ajomatka kestää n. 1 h 40min. Tampereelta matkaa kertyy 98km.

Info

Valon fysio&jooga on Valkeakoskelainen yritys, joka tarjoaa fysioterapian palveluita ja joogatunteja aivan Valkeakosken keskustassa.

Valon fysio&jooga

Keskusaukio 3, 37600 Valkeakoski

puh: 0405363723

info@valonfysiojajooga.fi

Asia­kas­pal­ve­lu

Copyright Valon fysio&jooga 2021. 

Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.